(216) 332 4013

YeniMah ,Dr.Ömer Besim Paşa Cad no:101 ,Beykoz / İstanbul

Dış Cephe Mantolama Nedir ?

Bina yüzeyinin boşluk kalmayacak şekilde kaplanması mantolama olarak ifade ediliyor. Binalarda ısı yalıtımını sağlamak için içten, dıştan ve çift tuğla arası olmak üzere üç çeşit uygula yapılmaktadır bunun ile birlikte en sık kullanılan ve yapılan yalıtımın sürekliliğini sağlama açısından en sık kullanılanı dış cephe mantolama uygulamasıdır. İç cephe mantolama duvarlarda ısı yalıtım köprüleri oluşturur ve tam ısı yalıtımı sağlamaz bunun dışında rutubet,küf,mantar gibi insan sağlığını tehlikeye düşürecek olumsuz yanları vardır.

Binalarda ısı kaybeden yüzeyler doğru yalıtılmazsa ısı kaybı ve buna bağlı olarak da enerji maliyetleri artmaktadır. Bu olumsuzlukları engellemek amacıyla 2000 yılında yürürlüğe giren Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği’ne göre yeni konutlar ısı yalıtım uygulaması gerçekleştirilmiş şekilde projelendirilmek zorunda olup eski binaların da 2020 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Mantolama Avantajları

Dış Cephe Mantolama binanın çatı ve duvarlarına, kolon ve kirişlerine, tesisatlarına, binanın garaj, depo, soğuk hava depo kısımlarının denk gelen kısımlarına yapılır.

  • Bina dış duvarları dış ortamın tüm etkilerinden korunur.
  • Yakıt tüketimini azalttığı için çevrenin korunmasına katkı sağlar.
  • Tekniğe uygun yapılmış bir mantolama uygulaması %50 ye varan ısı tasarrufu sağlar.
  • Mantolama yapılmış binalarda ısı dengeli bir şekilde dağıldığı için yoğuşma ve hava akımı olmaz, bu sayede konforlu bir yaşam alanı elde edilmiş olur.
  • Hem ısı hem de su yalıtımı sağlaması gibi bir çok faydası vardır.